KONTAKTY

Vydavateľstvo FITnamotávka

info@fitnamotavka.sk

+421 908 825 390

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

KLUUG s. r. o.
455
900 67 Láb
IČO: 44748485
DIČ: 2022816796
IČ DPH: SK2022816796
Číslo účtu: SK63 7500 0000 0040 0972 0504