OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PARTNERSKÝ PROGRAM (AFFILIATE)

FITnamotávka

Registráciou do partnerského programu, súhlasíte s týmito obchodnými podmienkami.

Zaregistrovať sa môžete tu.

I. Všeobecné ustanovenia

Vyplnením registračného formulára a súhlasom s províznymi podmienkami, súhlasí registrujúci sa užívateľ (ďalej len ‘Partner’) s podmienkami provízneho systému pre PARTNERSKÝ PROGRAM „FITnamotávka“ v plnom rozsahu a uzatvára týmto dohodu o spolupráci s poskytovateľom, ktorým je: KLUUG s. r. o., Láb 455, 900 67, Slovenská republika, IČO: 44748485, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka číslo 58109/B (Ďalej len ‘Poskytovateľ’).

II. Provízia a jej výška

III. Práva a povinnosti partnera

IV. Doba trvania, ukončenie spolupráce

V. Ostatné dojednania

Všeobecné obchodné podmienky v tomto znení sú platné a účinné od 1.10.2016.